apache“Sok tonnányi leírás és példa ellenére a mod_rewrite voodoo. Átkozottul jó voodoo, de még mindig csak voodoo.”

(Brian Moore)
Mivel magyarul egyáltalán nem találtam egy normális összefüggő leírást az Apache mod_rewrite moduljáról, figyelembevéve a fenti kijelentést, gondoltam megpróbálok összeállítani egy rövid, összefoglaló cikket erről a jól konfigurálható ügyes kis modulról.

Előszőr nézzük a konfigurációs beállításokat, aztán pedig hozzunk létre egy saját .htaccess file-t ezek alapján!

Konfigurációs beállítások

RewriteEngine

Szintakszis: RewriteEngine on|off

A
RewriteEngine direktívával engedélyezhetjük vagy tilthatjuk a Rewrite
modul futását. Alapértelmezésben off-ra van állítva, és ha tiltani
akarjuk a Rule-okat akkor célszerű ezt off-ra állítani mindne egyes
Rule kikommentezése helyett.

RewriteOptions

Szintakszis: RewriteOptions Opció

Ezzel a direktívával speciális beállításokat kapcsolhatunk be. Az opciók a következők lehetnek:

inherit
A jelenlegi konfiguráció a szülő konfigurációját
örökli. Ez virtuális szervernél a fő szerver szabályainak az öröklését
jelenti, a .htaccess file esetében a szülő könyvtár .htaccess file
beállításainak öröklését jelenti.
MaxRedirects=szám
Annak elkerülése érdekében, hogy a
szabályaink végtelen ciklust hozzanak létre az alapbeállítás 10, vagyis
10 átírányítás után az átirányítások leállnak egy “500 Internal Server
Error”-ral.

RewriteLog, RewriteLogLevel, RewriteLock, RewriteMap

Ezeket a beállításokat nem lehet a lokális .htaccess fileokból
állítgatni. Így ezekről most nem írok, aki kíváncsi rájuk olvassa el a
forrásoknál felsorolt linkeken.

RewriteBase

Szintakszis: RewriteBase URL

Ez
a direktíva beállítja az alap URL-t a könyvtárfüggő (.htaccess)
szabályokhoz. Az itt megadott könyvtárnév automatikusan le lesz véve a
vizsgált URL-ből és a szabályok végén automatikusan hozzáadásra kerül.
Ha a webszerver URL-jei nem közvetlenül feleltethetőek meg a
fizikai file elérési utakkal, akkor minden .htaccess fileban használni
KELL a RewriteBase direktívát ha használni akarod a RewriteRule
direktívát is.

RewriteCond

Szintakszis: RewriteCond TesztString FeltételMinta

A
RewriteCond direktívával tudunk feltételes szabályokat létrehozni. Az
ezt követő RewriteRule csak akkor kerül végrehajtásra, ha maga a
szabály és az őt megelőző RewriteCond is teljesül.

A TesztString a következő elemekkel egészíthető ki:

RewriteRule hivatkozás $N
(0 <= N <= 9) ami elérést biztosít a kapcsolódó RewriteRule mintában található zárójelekkel létrehozott részhez.
RewriteCond hivatkozás %N
(1 <= N <= 9) ami elérést biztosít a legutolsó egyező RewriteCond minta részeihez.
RewriteMap bővítés ${mapname:key|default}
Szerver változók %{VÁLTOZÓ}
ahol a szerverváltozók a következők lehetnek:

 • HTTP_USER_AGENT
 • HTTP_REFERER
 • HTTP_COOKIE
 • HTTP_FORWARDED
 • HTTP_HOST
 • HTTP_PROXY_CONNECTION
 • HTTP_ACCEPT
 • REMOTE_ADDR
 • REMOTE_HOST
 • REMOTE_USER
 • REMOTE_IDENT
 • REQUEST_METHOD
 • SCRIPT_FILENAME
 • PATH_INFO
 • QUERY_STRING
 • AUTH_TYPE
 • DOCUMENT_ROOT
 • SERVER_ADMIN
 • SERVER_NAME
 • SERVER_ADDR
 • SERVER_PORT
 • SERVER_PROTOCOL
 • SERVER_SOFTWARE
 • TIME_YEAR
 • TIME_MON
 • TIME_DAY
 • TIME_HOUR
 • TIME_MIN
 • TIME_SEC
 • TIME_WDAY
 • TIME
 • API_VERSION
 • THE_REQUEST
 • REQUEST_URI
 • REQUEST_FILENAME
 • IS_SUBREQ

A FeltételMinta egy sztenderd reguláris kifejezés pár kiegészítéssel.

 1. A minta előtt meg lehet adni egy !-et, ezzel tagadjuk a mintát,
  vagyis az ezt követő szabály akkor kerül végrehajtásra, ha a TesztSring
  nem passzol a megadott mintára
 2. Elérhető pár speciális FeltételMinta megadása is. Reguláris kifejezés helyett használhatók a következők:
  <'FeltételMinta'
  A feltételMintát sima sztirngként kezeli és azt vizsgálja, hogy lexikálisan kisebb-e mint a TesztString.
  ‘>FeltételMinta’
  A feltételMintát sima sztirngként kezeli és azt vizsgálja, hogy lexikálisan nagyobb-e mint a TesztString.
  ‘=FeltételMinta’
  A feltételMintát sima sztirngként kezeli
  és azt vizsgálja, hogy lexikálisan megyezik-e a TesztStringgel, azaz
  betűről betűre azonosak-e.
  ‘-d’ (könyvtár?)
  Megvizsgálja, hogy a TesztString egy létező könyvtár-e.
  ‘-f’ (file?)
  Megvizsgálja, hogy a TesztString egy létező file-e.
  ‘-s’ (file mérettel?)
  Megvizsgálja, hogy a TesztString egy létező file-e és mérete nagyobb-e mint 0.
  ‘-l’ (szimbolikus link)
  Megvizsgálja, hogy a TesztString egy szimbolikus link-e.
  ‘-F’ (létező file via subrequest)
  Megvizsgálja, hogy a
  TestString egy létező file-e, és elérhető-e a szerver konfigurációjában
  szereplő elérési korlátozások szerint.
  ‘-U’ (létező URL via subrequest)
  Megvizsgálja, hogy a
  TestString egy létező URL-e, és elérhető-e a szerver konfigurációjában
  szereplő elérési korlátozások szerint.

Ezeket kiegészítve használhatók az alábbi flag-ek (vesszővel elválasztott listaként) is mint a RewriteCond direktíva harmadik argumentuma.

‘nocase|NC’ (no case: ne figyelje a betűméretet)
Ennek a
flag-nek a hatására a FeltételMinta és a TesztString nem lesz érzékeny
a kis és nagybetűk közötti különsbségre, azokat azonosnak tekinti.
‘ornext|OR’ (or next condition: vagy a következő feltétel)
Ennek
a flag-nek a hatására az alapértelmezett ÉS logikai kapcsolat helyett
az egyes RewriteCond direktívákat VAGY logikai kapcsolattal kezelhetjük.

RewriteRule

Szintakszis: RewriteRule Minta Helyettesítés

A
RewriteRule directíva a tényleges URL átíró utasítás. A directíva több
mit egyszer is előfordulhat, külön-külön szabályt alkotva. A szabályok
sorrendje fontos, mert a .htaccess file-ban lévő sorrendben hajtódnak
végre.

A Minta egy reguláris kifejezés amit az
aktuális URL-lel hasonlít össze a szabály. Az aktuális itt azt jelenti,
hogy ezt a szabályt megelőző szabályok már modósíthatták az eredeti, a
user által beírt URL-t.

Pár szóban a reguláris kifejezésekről.

A reguláris kifejezés egy minta amit egy karaktersorozat általános
leírására, összehasonlítására alkalmazhatunk. A következő táblázat
mutatja, hogy melyik jel mely karaktereket helyettesít a reguláris
kifejezésekben.

 • Szöveg
  . (pont)
  Bármilyen karakter
  [karakterek]
  Karakter osztály: bármely a zárójelek között felsorolt karakterek közül
  [^karakterek]
  Karakter osztály: egy sem a zárójelek között felsorolt karakterek közül
  szöveg1|szöveg2
  Alternatívák: szöveg1 vagy szöveg2
 • Számlálók
  ?
  0 vagy 1 a megelőző szövegből
  *
  0 vagy több a megelőző szövegből
  +
  1 vagy több a megelőző szövegből
 • Csoportosítás
  (szöveg)
  Szöveg részekre bontása zárójelekkel, vagy
  határolóelemként alternatív szövegek meghatározásához, vagy padig
  hivatkozások létrehozásához ($N)
 • Helymeghatározók
  ^
  A szöveg eleje
  $
  A szöveg vége
 • Escaping
  karakter
  Ezzel tiltjuk, hogy egy speciális karakter speciálisan legyen értelmezve

A Helyettesítés egy sztring ami az
eredti mintát helyettesíti vagy kiegészíti. Használhatók benne a
hivatkozások melyek a szabályra utalnak ($N), hivatkozások melyek a
feltételre utalnak (%N), szerver változók és mapping funkciók.

Speciális
helyettesítő parancs a ‘-‘, aminek a hatására nem történik
helyettesítés. Ez első olvastra furán hangzik, de a ‘C’ flag
ismeretében értelmet fog nyerni.

A RewriteRule direktíva harmadik argumentumaként használhatjuk az alábbi flag-eket:

‘redirect|R [=code]’ (force redirect)
Közvetlen
átirányítás. A Helyettesítés-nek egy létező URL-nek kell lennie,
máskülönben egy nemlétező helyre irányítjuk át a usert.
‘forbidden|F’ (force URL to be forbidden)
Egy 403-as HTTP response-t (FORBIDDEN) küld vissza. Egy ehhez tartozó RewriteConds direktívával blokkolhatunk bizonyos URL-eket.
‘gone|G’ (force URL to be gone)
eEgy 410-es HTTP response-t
(GONE) küld vissza. Többé már nem létező lapokat jelölhetünk meg vele.
(pl azzal a céllal, hogy a keresők kivegyék az indexükből az oldalt.)
‘proxy|P’ (force proxy)
A kérés proxy kérésként lesz kezelve, így automatikusan átadódik a proxy modulnak.
‘last|L’ (last rule)
Megállítja az átíró folyamatot ennél a szabálynál, nem hajtja végre az ezt követő szabályokat.
‘next|N’ (next round)
Újraindítja az átíró folyamatot
(újrakezdi az első szabálynál). Ebben az alfolyamatban nem az eredeti
URL-t fogja vizsgálni, hanem az éppen aktuálisat.
‘chain|C’ (chained with next rule)
Összekapcsolja a
jelenlegi szabályt a következővel. Ha a szabály egyezik akkor a normál
menet szerint a következőt is vizsgálni fogja, de ha a jelenlegi
szabály nem egyezik akkor a következőt NEM vizsgálja.
‘type|T=MIME-type’ (force MIME type)
A cél file MIME-type-ját állítja be./dd>
‘nosubreq|NS’ (used only if no internal sub-request)
‘nocase|NC’ (no case)
A mintát érzéketlenné teszi a kis és nagybetűk közötti különbségekre.
‘qsappend|QSA’ (query string append)
A jelenlegi URL-hez hozzá tudunk fűzni további adatokat.
‘noescape|NE’ (no URI escaping of output)
Ne használja az escape eljárást
‘passthrough|PT’ (pass through to next handler)
‘skip|S=num’ (skip next rule(s))
Ha a jelenlegi szabály végrehajtódik akkor a következő ‘num’ db szabályt nem vizsgája, nem hajtja végre.
‘env|E=VAR:VAL’ (set environment variable)

Minta .htaccess file

Először is kapcsoljuk be a RewriteEngine-t és maximalizáljuk a lehetséges átírások számát, nehogy végtelen ciklusba jussunk.

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteOptions MaxRedirects=10
</Ifodule>

Adjuk meg az alkönyvtár nevét is amiben éppen vagyunk,
ahhhoz, hogy az átírásaink jól működjenek. Ez persze nem kell ha a
websiteunk főkönyvtárában lévő .htaccess filet szerkesztjük.

RewriteBase /gora

Első lépésként azt szeretnénk, hogy a CMS-ünk által
generált rendkívül rusnya URL-t emberek számára is olvashatóvá tegyük.
http://webmania.cc/index.php?modul=recept&recept=23 URL-t
szeretnénk egyszerűsíteni és átirni a http://webmania.cc/receptek/23
formátumra. Illetve ez nem teljesen igaz. Azt szeretnénk, hogy ha a user (vagy maga a CMS) egy http://webmania.cc/receptek/23 kinézetű URL-t kér le a webszervertől, akkor az ezt a háttérben, a user számára láthatatlanul alakítsa át arra a valódi URL-re amin ez a tartalom megtalálható (http://webmania.cc/index.php?modul=recept&recept=23)
A szabályban a $2 a második zárójelek közötti részt jelenti, vagyis esetünkben a 23-at, a harmadik zárójelben lévő kifejezés pedig arra szolgál, hogy akár perjellel, akár a nélkül zárja le a user a beírt URL-t a szabályunk működjön. Mivel ha a vizsgált URL illeszkedik erre a mintára már nem akarunk semmilyen más átalakítást végezni vele kitesszük az [L] flaget.

Az átírási szabályoknál figyelni kell a következőre. Esetünkben ha van a domainünknek egy a receptek mintára illeszkedő file-ja / könyvtára, akkor az oda mutató linkek használhatatlanná válhatnak. Pl az “imgrecept” nevű könyvtárban lévő képek elérhetetlenné válnak, mivel a szabályunk a http://webmania.cc/imgrecept/borfi.jpg hivatkozást át fogja alakítani a http://webmania.cc/index.php?modul=recept URL-re. Ez ellen két módon védekezhetünk. Vagy gondoskodunk arról, hogy a létező fileokat kiszolgálja, vagy pedig óvakodunk az olyan hivatkozások használatától aminek a mintája illeszkedik valamely létező könyvtár vagy filenévre.

RewriteRule ^(.*)receptek/([^/]+)(/*)$ index.php?modul=recept
  &recept=$2 [L]

Ugyanezzel a módszerrel alakítsuk át a http://webmania.cc/index.php?lap=17 típusú hivatkozásokat. Ezt mondjuk úgy szeretnánk olvasható URL-lé alakítani, hogy http://webmania.cc/lap/17.

#kategoriák rövid számos elérése
  RewriteRule ^(.*)lap/(.*)$ index.php?lap=$2 [L]

Hasonlóan a http://webmania.cc/index.php?kategoria=17 is ronda egy URL. Ez mondjuk egy kiemelt téma, kétféleképpen is szeretnénk átalakítani (a sorrend ugye fontos):

 1. http://webmania.cc/rovat/17
 2. http://webmania.cc/hirek (bizonyos feltétel esetén, mondjuk a domain név alapján ha a .htaccess fileunk több domaint is kiszolgál)
#kategoriák rövid számos elérése
  RewriteRule ^(.*)rovat/(.*)$ index.php?kategoria=$2 [L]
#weblap specifikus rész
  #krisnavolgy.hu
   RewriteCond %{SERVER_NAME} krisnavolgy.hu
   RewriteRule ^(.*)hirek(.*)$ index.php?kategoria=17 [L]

Itt is használtuk az [L] flaget, mert nem kívánunk több átalakítást végezni ha a minta passzol. A weblapspecifikus rész csak akkor fog végrehajtódni, ha a feltétel teljesül, vagyis ha a domainnév krisnavolgy.hu. RewriteCond esetén figyelnünk kell arra, hogy csak a közvetlenül utánna következő egy RewriteRule-ra fog a feltétel érvényesülni. Tehát ha több szabályt is akarunk alkalmazni ugyanarra a feltételre akkor azt többször meg kell adni.

Végül ha a user nemlétező URL-t akar meghívni akkor irányítsuk rá a nyitóoldalra, és az általa kért nemlétező címet tegyük be a hack nevű $_GET változóba.

  #ha nincs favicon
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !favicon.ico [NC]

#ha nemlétező a file RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

#ha nemlétező a könyvtár RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d #akkor legyen átirányítás RewriteRule ^(.*)$ index.php?hack=$1 [QSA]

És akkor lássuk az egészet együtt.

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteOptions MaxRedirects=10

#Ebben az alkonyvtarban vagyunk, ezt figyelembe kell venni RewriteBase /gora

RewriteRule ^(.*)receptek/([^/]+)(/*)$ index.php?modul=recept &recept=$2 [L] RewriteRule ^(.*)receptek$ index.php?modul=recept [L]

#a lap/72 tipusúak átírása RewriteRule ^(.*)lap/(.*)$ index.php?lap=$2 [L] #kategoriák rövid számos elérése RewriteRule ^(.*)rovat/(.*)$ index.php?kategoria=$2 [L] #weblap specifikus rész #krisnavolgy.hu RewriteCond %{SERVER_NAME} krisnavolgy.hu RewriteRule ^(.*)hirek(.*)$ index.php?kategoria=66 [L] RewriteCond %{SERVER_NAME} krisnavolgy.hu RewriteRule ^(.*)naplo(.*)$ index.php?kategoria=111 [L] #Minden nemletezo oldal webcimet iranyitsuk at az index.php-re #ennek a végén kell lennie, mert máskülönben #a rövidítendő webcímeket is kiszűri #ha nincs favicon RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !favicon.ico [NC] #ha nemlétező a file RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f #ha nemlétező a könyvtár RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d #akkor legyen átirányítás RewriteRule ^(.*)$ index.php?hack=$1 [QSA] </IfModule>

URL átírások

Egyszerűsített URL-ek

Leírás:
Néhány webszerveren több mint egy URL tartozik egy forráshoz. Ezek általában egyszerűsített URL-ek (melyek könnyen megjegyezhetőek), vagy gyorslinkek, stb. Függetlenül attól, hogy a user melyik URL-t írta be végül az egyszerűsítettet kell látnia.
Megoldás:
Egy külső HTTP átirányítást fogunk alkalmazni a nem egyszerűsített URL-ek esetében, hogy a böngészők Hely (Location) mezőjében az egyszerűsítettek jelenjenek meg. Példánkban a /~user-t fogjuk az egyszerűsített /u/user-re fogjuk átírni és hozzáadunk egy záró perjelet.

  RewriteRule  ^/~([^/]+)/?(.*)  /u/$1/$2 [R]
  RewriteRule  ^/([uge])/([^/]+)$ /$1/$2/  [R]
		

Egyszerűsített hostnevek

Leírás:
Ennek a szabálynak az a célja, hogy ráerőszakoljuk a userra, hogy egy bizonyos hostnevet használjon más hostnevek helyett amelyeket ugyanehhez a weblaphoz használhatna. Például azt akarjuk, hogy a www.kivagyok.hu hostnevet akarjuk a userekkel használtatni a sima kivagyok.hu helyett.
Megoldás:
Ha a site nem a 80-as porton fut:

  RewriteCond %{HTTP_HOST}  !^www.kivagyok.hu [NC]
  RewriteCond %{HTTP_HOST}  !^$
  RewriteCond %{SERVER_PORT} !^80$
  RewriteRule ^/(.*)     http://www.kivagyok.hu:
     %{SERVER_PORT}/$1 [L,R]
		

Ha a site a 80-as porton fut:

  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.kivagyok.hu [NC]
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^$
  RewriteRule ^/(.*)    http://www.kivagyok.hu/$1 [L,R]
		

Virtuális hostok

Leírás:
Ha szeretnénk egy www.felhasznalonev.host.hu nevet egy felhasználó weboldalaként virtulahost nélkül, akkor…
Megoldás:
HTTP/1.0 requestekhez nincs megoldás, de HTTP/1.1 requesteknél ami tartalmaz egy Host: HTTP header, akkor használhatjuk a következő szabályokat ahhoz, hogy átírjuk a http://www.felhasznalonev.host.hu/balamber-t /home/balamber/barmi-ra:

  RewriteCond %{HTTP_HOST}       ^www.[^.]+.host.hu$
  RewriteRule ^(.+)          %{HTTP_HOST}$1 [C]
  RewriteRule ^www.([^.]+).host.hu(.*) /home/$1$2
		

Időpontfüggő átirányítás

Leírás:
Például egy időpont függő megjelenéshez általában valami scriptet hazsnálunk (például PHP-t), de hogyan tudjuk ezt a mod_rewrite-on keresztül?
Megoldás:
Van egy rakat változó, a TIME_xxx. Ezeket a lexikális összehasonlítással, vagyis a > < és = jelekkel tudjuk vizsgálni.
  RewriteCond  %{TIME_HOUR}%{TIME_MIN} >0700
  RewriteCond  %{TIME_HOUR}%{TIME_MIN} <1900
  RewriteRule  ^foo.html$       nappal.html
  RewriteRule  ^foo.html$       ejszaka.html
		

Ezzel a szabállyal ezt érjük el, hogy reggel 7 és este 7 között a nappal.html fog megjelenni, a többi időben pedig az ejszaka.htm. Ha ezeknek eltérő a tartalma, vagy a designja, akkor az elég izgalmas, nem?

Robot-elérés korlátozás

Leírás:
Hogyan tudunk egy zavaró robotot kitiltani a webszerverünk egy bizonyos területéről? A /robots.txt nem mindig elég ahhoz, hogy egy erőszakos robotot kitiltsunk.
Megoldás:
A lenti szabály letiltja a /~quux/foo/arc/ könyvtár elérését a robot részére. Ügyelnünk kell arra, hogy csak a robotot tiltsuk ki és a felhasználók hozzáférhessenek az oldalhoz. Ehhez megnézzük, hogy a HTTP_USER_AGENT változóban a robot neve van-e, és azt, hogy arról az IP címről jön-e ahonnan a robot szokott. Ha igen akkor küldünk neki egy “Felejts már el!” [F] üzenetet.

  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT}  ^aCsunyaRobotNeve.*
  RewriteCond %{REMOTE_ADDR}    ^123.45.67.[8-9]$
  RewriteRule ^/~quux/foo/arc/.+  -  [F]
		

Források:

URL átírások, Apache mod-rewrite
Cimke:             

226 thoughts on “URL átírások, Apache mod-rewrite

 • 2007. november 26. at 17:45:58
  Permalink

  rrd: Akkor fogj egy üres oldalt, hozz létre benne egy frame-t, és írd bele tartalmának a banknak a webcímét. Sokat nem értél el vele, hiszen a bank webcíme továbbra is oda mutat, mint eddig. Ebből te nem leszel milliomos, viszont az én problémámra ez a megoldás jó lenne (ezért is gondoltam, hogy meg lehet oldani rewrite-al), csak szeretnék valami szebb megoldást.
  Egyéb ötlet vki?

  Válasz
 • 2007. november 26. at 18:00:29
  Permalink

  tanar: lényeg, hogy amit te akarsz az komoly biztonsági problémát jelentene. Rewritetal nem fog menni. MArad a nameszerver átállítás.

  Válasz
 • 2007. november 27. at 19:52:11
  Permalink

  Sziasztok!

  Egy php keretrendszeren dolgozok, amiben elég fontos lenne az átirányítás.
  Úgy szeretném megoldani .htaccess fájlban, hogy átirányítson minden létező és nem létező url-t, abban a könyvtárban lévő index.php-re, amelyben a .htaccess fájl is van. Mindezt úgy, hogy lényegtelen legyen, hogy a DOCUMENT_ROOT-ban van-e vagy az alatta lévő könyvtárak valamelyikébe.

  Most ott tartok, hogy sajnos meg kell adnom, hogy a DOCUMENT_ROOT -alatt melyik könyvtárban van, mert különben, ha az böngésző címsorába bármilyen urlt adok meg aminek a vége index.php akkor ha létezik azt futtatja le.

  RewriteEngine on
  RewriteOptions MaxRedirects=10

  #RewriteBase /

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^(.+[^/])$ $1/ [L]

  #RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !%{DOCUMENT_ROOT}/moocowfw/index.php
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !index.php
  RewriteRule ^(.*)(/*)$ index.php?module=$1 [L,QSA]

  Válasz
 • 2007. november 27. at 19:53:02
  Permalink

  Lemaradt:
  RewriteEngine on
  RewriteOptions MaxRedirects=10

  #RewriteBase /

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^(.+[^/])$ $1/ [L]

  #RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !%{DOCUMENT_ROOT}/moocowfw/index.php
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !index.php
  RewriteRule ^(.*)(/*)$ index.php?module=$1 [L,QSA]

  Válasz
 • 2007. november 28. at 09:52:49
  Permalink

  Tobias: Ezt úgy tudod megoldani, hogy minden alkönyvtárban lévő .htaccess fileban megadod a RewriteBase direktívát. Egyébként a cakePHP keretrendszer pont így kezeli az átirányításokat mint ahogy te szeretnéd. Töltsd le, és nézz bele a /.htaccess, a /app/.htaccess és a /app/webroot/.htaccess fileokba. Szerintem könnyen rájössz ebből a megoldásra.

  Válasz
 • 2007. november 28. at 11:52:21
  Permalink

  rrd: Ha beálítom a RewriteBase-t akkor nem jelennek meg a képek amit egyébként az index.php-ben base64 kódolással tárolok. Tehát csak akkor megy, ha nincs RewriteBase-t megadva.

  Közben erősen próbálkoztam és most úgy tűnik hogy úgy megy, ha leveszem a vizsgálatot teljesen az index.php-ről.
  Azt hittem, ha nincs index.php vizsgálat akkor túlhajtja az átirányítást és nem tölti be az oldalt. Még tesztelem de most perpill így megy:

  RewriteEngine on
  RewriteOptions MaxRedirects=10

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^(.+[^/])$ $1/ [L]

  RewriteRule ^(.*)(/*)$ index.php?module=$1 [L,QSA]

  Válasz
 • 2008. március 07. at 02:46:17
  Permalink

  hello

  egy egyszerű rewriteot szeretnék csinálni (legalábbis annk tűnt):
  1. http://www.valami?page=nyitooldal => http://www.valmi/nyitooldal
  ezzel nem volt gond, hiszen szerepel itt is jópárszor, múködik is

  2. http://www.valami?lang=hu => http://www.valami/hu
  ez sem volt gond, ez is szerepelt már, asszem, ez is megy

  3. http://www.valami?page=nyitooldal&lang=hu => http://www.valami/nyitooldal/hu

  na ezt már nem vette be…

  4. ha bármi más jön, ami nem file v dir, akkor meg http://www.valami

  ez van a .htaccess-ben (nem vagyok biztos, hogy kell-e a sok RewriteCond, de ha elhagytam, akkor még annyira sem ment, mint most):

  RewriteEngine on
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule ^(.*)/(hu|en)$ index.php?page=$1&language=$2

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule ^(hu|en)$ index.php?language=$1

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule ^(.*)$ index.php?page=$1

  és még egy dolog, az utolsó rule hivatott a hibás url lekezelésére (a $page változót php-ben vizsgálom) pl: http://www.valmi/nincs_ilyen_oldal -lal működik is, de ha http://www.valmi/nincs/ilyen/oldal van, akkor megint nem jó, a hiba pedig az, hogy nincs css és nincsenek képek az oldalon;

  ha van valkinek ötlet, akkor örülnék, ha megosztaná;

  üdv
  tone

  Válasz
 • 2008. március 07. at 09:47:42
  Permalink

  tone: Az utasítások soronként értékelődnek ki, tehát a !-f és a !-d utasítás elég egyszer a végén a page-es utasítás előtt.

  RewriteRule ^(hu|en)$ index.php?language=$1
  Ennek így semmi értelme. A zárójelekben lévő rész sosem fog illeszkedni egy url-re.

  RewriteRule ^(.*)/(.*)/(.*)$ index.php?page=$2&languauge=$3
  Ha jól értem valami ilyesmi kellen neked.

  Nem próbáltam ki, de érdemes lenne ezzel próbálkozni.

  De ha már egyszer hozzáférsz a phphoz, akkor felesleges a rewriteruleokat bonyolítgani. Használd egyszerűen a
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule ^(.*)$ index.php?page=$1
  utasításokat és minden egyéb varázslatot meg csinálj meg php-ból.

  Válasz
 • 2008. március 07. at 15:46:40
  Permalink

  hello,

  megfogadtam, a tanácsod, és sikerült elérni, amit szerettem volna, de örömöm mégsem felhőtlen;

  most ezt használom:
  RewriteEngine on
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule ^(.*)$ index.php?page=$1

  és ahogy mondtad a többit a php csinálja…
  az oldal és nyelv változokat szétválasztom, aprobléma pedig megint a képekkel (és egyéb relativ hivatkozásokkal van)

  tehát a http://www.valami/nyitooldal/hu esetén az oldal jó, a nyelv jó, és a többi nem; mert ugye a képet így keresi ekkor: http://www.valami/nyitooldal/images/kep.gif, ami ugye nincs;

  ezt jelenleg úgy korigálom, hogy a relativ hivatkozások elé beszúrok egy ‘http://’.$_SERVER[‘SERVER_NAME’].’/’ tartalmú változót;

  ám a célom az volna, hogy ne keljen ezt a változót használni sehol, hanem egy rule intézze mindezt;

  ezt találtam ki (persze nem azt teszi amit szeretnék):

  RewriteRule ^(.*)(/[^/]*\.(jpg|png|gif|css|js|swf))$ /$2

  tudom itt már a reg exp tudásom (is) sántít, de ez járható út? vagy felejtsem el inkább?

  Válasz
 • 2008. március 07. at 15:58:17
  Permalink

  tone: A legegyszerűbb egy base tag használata a html oldal fejlécében

  <base href=”http://akarmi.hu” />

  Ezzel minden relatív hivatkozásod ehhez a domainhez képest kerül kiértékelésre.

  Ha rewrite-tal akarod, akkor meg az első zárójelet bontsd meg az első / jelnél. Valami ilyesmi:

  RewriteRule ^([^/]+)/(.*)$ index.php?page=$2

  Válasz
 • 2008. április 24. at 16:22:52
  Permalink

  Szia!

  Nagyon örültem ennek a jól összeszedett írásnak, de a gyakorlati megvalósításnál én is elakadtam valamin. A problémám a következő…

  Az oldal egyelőre a saját gépemen fut. Az index.php egy tesztmappa nevű könyvtárban található (a base tag-et ennek megfelelően állítottam be, és így a relatív hivatkozások rendesen működnek is). A “tesztmappa/interjuk” cím behozza a kívánt oldalt, az alábbi szabálynak köszönhetően:
  RewriteRule ^interjuk(/?)$ index.php?pg=interjuk [L]

  Ám ha a “tesztmappa/interjuk/1” címen szeretném elérni az egyik interjút, azzal már gondok vannak. A szabály:
  RewriteRule ^interjuk/([1234567890]+)(/?)$ index.php?pg=interju&id=$2 [L]

  A probléma az, hogy a rendszer a nem létező “interjuk” mappában keresi az index.php fájlt: “http://localhost/tesztmappa/interjuk/index.php”

  És mindez független attól, hogy beállítom-e a RewriteBase-t. (RewriteBase /tesztmappa)

  Hol lehet a hiba?

  Válasz
 • 2008. április 24. at 16:37:26
  Permalink

  GeBa: Egy hirtelen ötlet: RewriteRule interjuk/(\d+)(/?)$ /index.php?pg=interju&id=$2 [L]

  Szerintem az interjuk elé nem kell a ^ jel, a számok helyett használhatod a \d-t és az index.php elé kell egy /.

  Válasz
 • 2008. április 24. at 17:12:09
  Permalink

  Az a baj, hogy így meg a localhost gyökerében keresi az index.php-t, holott az a localhost/tesztmappa könyvtárban van. Pedig a RewriteBase be van állítva (da ha kiveszem, akkor sem jobb).
  Megpróbáltam azt is, hogy az index.php elé nem csak egy “/” jelet írok, hanem ezt: “/tesztmappa/”, de akkor meg megint azt hiszi, hogy egy interjuk mappában kell keresnie az index.php-t. 🙁

  Válasz
 • 2008. április 24. at 17:23:13
  Permalink

  GeBA: akkor másold be lécci ide a teljes .htacces fileod tartalmát és megnézem.

  Válasz
 • 2008. április 24. at 17:51:02
  Permalink

  Ó, sokkal egyszerűbb volt a hiba, mint gondoltam! $2 helyett $1-et kellett volna írnom a szabály végére. Most működik. 🙂 Köszönöm!

  Válasz
 • 2008. április 29. at 00:30:42
  Permalink

  Hello!

  Lehetséges-e olyan rewrite rule-t írni ami az index.php-t ne jelenítse meg? Tehát ha beírom a böngészőbe hogy http://www.domain.com akkor maradjon ez a cím, és ne alakítsa át http://www.domain.com/index.php alakra (mert megtalálta az indexet). Vagy ha nem oldható meg rewrite rule-al, akkor hogyan?

  Válasz
 • 2008. április 29. at 09:07:18
  Permalink

  Lali: Ez nem rewrite kérdés, hanem webszerver beállítás. Apache finomságokban nem vagyok otthon.

  Válasz
 • 2008. május 16. at 13:23:04
  Permalink

  Szia!

  Kellene egy kis segítség, mert nem igazán akar összejönni ez az url rövidítés. Pedig szerintem minden jó, vagy mégse.

  A .htaccess filém:

  RewriteEngine on
  RewriteOptions MaxRedirects=10
  RewriteRule ^(.*)valami/(.*)$ index.php?oldal=$2 [NC]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !favicon.ico [NC]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule ^(.*)$ index.php?act=$1 [QSA]

  Az oldal addig működik, amíg, csak a domain név van beírva.
  Mihelyt beírok a domain mögé egy ilyet /valami/site

  Egyből azt írja, ki hogy a keresett file nem található.

  Mi lehet itt a bibi?

  Köszi a segítséget előre is.

  Válasz
 • 2008. május 16. at 13:37:16
  Permalink

  esetleg ez: RewriteRule ^(.*)valami/(.*)$ index.php?oldal=$2 [NC,QSA,L]

  Válasz
 • 2008. május 16. at 14:54:11
  Permalink

  Csaba: akkor próbáld meg úgy, hogy a következő 4 sort kikommenteled. Jónak kellene lennie, itt teszteltem: http://webmania.cc/static/pregteszt.php
  Megy egyáltalán a rewrite? Dob hibát ha beleírsz valami szemetet?

  Válasz
 • 2008. május 16. at 15:11:06
  Permalink

  Még mindig nem megy.

  én is teszteltem ott, és nekem is jó volt, azért nem értem, hogy miért nem müködik.

  Rewrite megy-e? Hát nem tudom, hogy milyen hibát kellene, hogy dobjon, de a
  RewriteRule zagyvaság -ra

  404-es A keresett file nem található hibát kaptam.
  Egyébként azért megkérdeztem most e-mailben a szolgáltatót is, válasz még nuku.

  Hát nem tudom, hogy mi a fene lehet. 🙁

  Válasz
 • 2008. május 16. at 15:24:53
  Permalink

  Csaba: szedj ki mindent a .htaccess fileodból és írd bele, hogy namosthúdeletesztelem. 500-as Internal Server Errort kellene eredményeznie. Ha nem akkor nem megy a rewrite.

  Válasz
 • 2008. május 16. at 15:31:33
  Permalink

  Úgy néz ki tényleg nem megy nálam

  [404] ERROR A keresett file nem található

  Ezt a hibát kaptam.

  Akkor ezt a szolgáltatómnál kellene követelnem, vagy én is tudok ellene tenni valamit?

  Válasz
 • 2008. május 16. at 15:42:12
  Permalink

  Csaba: szolgáltató tud infót adni.

  Válasz
 • 2008. május 22. at 23:32:03
  Permalink

  smarty + php, c-paneles tárhely, hova tegyem a htaccesst?
  Ennek elvileg működni kéne:
  Eredeti link
  http://infoabc.hu/index.php?categoryID=37

  htaccess:
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^(.*)categoryID/(.*)$ index.php?categoryID=$2 [L]

  hatástalan, alkönyvtárkban van ht. deny from all bejegyzés, a public_html-ben eredetileg nincs htaccess. Ez egy webshop, amitátalkítottam. Itt éppen akadásom van.

  Válasz
 • 2008. május 22. at 23:35:45
  Permalink

  a rewrite megy, a hűdepiszkosulletesztelemre 500-as hiba
  (kieg. smarty problémához)

  Válasz
 • 2008. május 23. at 10:54:04
  Permalink

  GIstván: a public_html-be kell a .htaccess

  Válasz
 • 2008. május 23. at 12:00:14
  Permalink

  Szomorú, de a public_html-be helyezve nincs változás. De 500-as hibát könnyedén eltudok érni sima szöveggel, tehát a modul működik. A RewriteRule után bátmit írok, semmi sem történik.

  Válasz
 • 2008. május 23. at 12:14:04
  Permalink

  GIstván: Most látom, hogy sehol sem írtam le a cikkben, hogy a fenti példa rewrite-okat illene egy ifmodule /ifmodule páros közé rakni, így:
  <IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  #és a többi cucc
  </IfModule>

  Ez azért kell, mert ha nincs is bekapcsolva a modul akkor is tudsz ugyan hibát generálni, de a rewrite nem fog nélküle menni. Szóval ha az ifmodul-ok közé téve a hibatesztelő stringet is hibát kapsz, akkor megy a modul, de a szabályoddal van hiba. Ha nem kapsz rá hibát, akkor meg nem megy a modul. Ebben az esetben a szolgáltató tud nyilatkoznia továbbiakról.

  Válasz
 • 2008. május 23. at 12:57:02
  Permalink

  Köszönöm a segítséged a alábbi prg:

  RewriteEngine on
  teszt

  lefutása után bejött a hibaüzenet, vagyis megy a modul. Agyalok

  Válasz
 • 2008. május 23. at 14:02:49
  Permalink

  GIstván: Nem egészen. Ez csak azt jelenti, hogy a .htaccess file kiértékelődik. Ezért kell betenni az ifmodul /ifmodul közé, mert az azon belüli rész már csak akkor fog kiértékelődni ha maga a modul ténylegesen fut. Szóval ha ezen belül van a teszt és hibát dob, akkor tudhatod, hogy tényleg fut a modul is.

  Válasz
 • 2008. május 23. at 18:48:55
  Permalink

  Elnézésed kérem, nem írtam le az előbb, hogy ifmodul /ifmodul között próbálkozom. Nagyon az a sejtésem, hogy a smarty templates miatt talán még sem a public_html-be kell tennem. Szerinted, ha minden könyvtárba ugyanazt a .htaccest teszem, de nem jelölöm meg, hogy melyik könyvtárban vagyok, szóval ez működőképes lehet?

  Válasz
 • 2008. május 23. at 19:22:56
  Permalink

  GIstván: Nem, az úgy nem fog menni. Máskülönben meg a smartynak nem kéne semmit befolyásolnia az ügyön, mert az átirányítás azelőtt történik, hogy a smarty meghívódna.

  A rule-od jó. Hibaüzenetet kapsz ha hülyeséget írsz, elvileg a modul fut. a .htaccess jó névvel szerepel, és olvasható, máskülönben nem kapnál 500-as hibát. Elfogytak az öteleteim.

  Ha hozzáférsz az apache error log-jához, akkor ott esetleg találhatsz valami infót, hogy mi a baja. Vagy elküldheted neme mailben a .htaccess fileodat, letesztelem nálam működik-e.

  Válasz
 • 2008. május 23. at 20:32:16
  Permalink

  Erre a proba .htacces-ra:

  bubu
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^(.*)categoryID/(.*)$ index.php?categoryID=$2 [L]

  Ezt kapom
  [Fri May 23 19:02:33 2008] [error] [client 84.0.24.199] File does not exist: /home/infoabc/public_html/404.shtml
  [Fri May 23 19:02:33 2008] [error] [client 84.0.24.199] File does not exist: /home/infoabc/public_html/favicon.ico

  Ha a bubu-t kiveszem nincs hibaüzenet, de nem is történik semmi

  Válasz
 • 2008. május 23. at 20:35:23
  Permalink

  Bocs, nem jó sort másoltam ki, a bub-s tesztre ezt kaptam
  [Fri May 23 20:32:44 2008] [alert] [client 89.132.54.245] /home/infoabc/public_html/.htaccess: Invalid command ‘bubu’, perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configuration

  Válasz
 • 2008. május 23. at 20:43:31
  Permalink

  GIstván: Küld már át nekem azt a .htaccesst úgy ahogy van: rrd[@]1108.cc

  Válasz
 • 2008. május 26. at 19:52:51
  Permalink

  Hello!
  Szeretnék egy kis segítséget kérni. Megcsináltam a rewrite függvényeket és működik is, viszont, ha beírok egy címet (http://valami.hu/cikk/12), akkor a böngésző címsorában átíródik a szöveg arra a címre ahoca átírányítom a rewrite-tal (http://valami.hu/index.php?p=cikk&id=12).
  Hogyan tudnám megtartani az előző címet úgy, hogy mégis működjön?

  Válasz
 • 2008. május 26. at 20:02:17
  Permalink

  Ábel: attól függ hogyan csináltad. Ha használtad az R flag-et akkor ez történik.

  Válasz
 • 2008. május 26. at 21:01:58
  Permalink

  Ábel: nem kell a http, csak a relatív út.

  RewriteRule ^(.*)cikk/(.*)::(.*)$ index.php?p=news&cikk=2&datum=3 [L]

  Válasz
 • 2008. május 26. at 21:19:19
  Permalink

  Nagyon jó, köszönöm szépen a segítséget! 🙂

  Válasz
 • 2008. július 18. at 13:31:52
  Permalink

  Derk: És ha /pics/kep.jpg-ként hivatkozol a képekre?

  Válasz
 • 2008. július 18. at 13:34:44
  Permalink

  Derk: És ha /pics/kep.jpg-ként hivatkozol a képekre? (a base-sel együtt persze)

  Válasz
 • 2008. július 19. at 08:50:13
  Permalink

  Ok, most már képek és minden jó. Már csak egy probléma adódott.

  A # jelet nem veszi figyelembe a linkben. Megnéztem más fórumokon és ott se találtam rá megoldást. Az [NE] flag-el néztem és úgyse volt jó.

  RewriteEngine on
  RewriteRule ^.*-([0-9]*)/.*-([0-9]*)\.html$ index.php?main_id=$1&al_id=$2#ugras [L]

  Köszi előre is

  Válasz
 • 2008. július 19. at 08:56:23
  Permalink

  Szia!

  Nagyon jó a cikked. Végigolvastam a hozzászólásokat is.

  Nekem is az a gondom, hogy minden működik, de a képeket az új nem létező könyvtárba keresi.

  A teljes .htaccess file:

  RewriteEngine on
  RewriteRule ^.*-([0-9]*)/.*-([0-9]*)\.html$ index.php?main_id=$1&al_id=$2 [L]

  Az akarmi.hu/fotermekcsoport-1/altermekcsoport-5 működik, csak a képeket nem találja, mivel azokat is itt keresi.

  A módszer nem működik.

  Előre is köszi a segítséget.

  Válasz
 • 2008. július 19. at 08:58:51
  Permalink

  Az előbb kivágott egy részt. Gondolom a kacsacsőrök miatt. Megpróbálom a nélkül:

  Hiányzó rész:
  A base href=”http://akarmi.hu/” módszer nem működik.

  Válasz
 • 2008. július 19. at 09:46:44
  Permalink

  Derk: és hogyan hivatkozol a html-ben a képekre? Amit leírtál annak jónak kellene lennie.

  Válasz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük